Project Description

講師姓名:吳秉達

目前職務/職稱

 • 正昊投資股份有限公司 董事長
 • 禾準資訊顧問有限公司司   總經理
 • 元智大學財金 兼任講師

學歷

 • 台科大企業管理碩士 畢業
 • 交通大學土木系輔系 管理科學 畢業

經歷

 • 統一證券證自部 資深專業經理
 • 群益期貨期自營 專業經理
 • 元富證期貨自營 專業經理

證照

 • 證券高級營業員
 • 期貨營業員
 • 投信投顧業務人員